Czy Ty umiałbyś udzielić pierwszej pomocy?
Naucz się w 6 godzin ratować ludzkie życie.

Usługi BHP i P.POŻ

Realizujemy zadania związane z bezpieczeństwem i higiena pracy. Prowadzimy kompleksową obsługę związana ze służbą BHP. Specjaliści z wieloletnim doświadczeniem realizują z zakresie BHP:

 • szkolenia wstępne
 • szkolenia okresowe
 • ocena ryzyka zawodowego
 • prowadzenie dokumentacji BHP
 • doradztwo w zakresie przepisów oraz zasad bezpieczeństwa i higieny pracy
 • przeprowadzanie kontroli warunków pracy oraz przestrzegania przepisów i zasad bezpieczeństwa i higieny pracy
 • opracowania dokumentacji powypadkowej
 • i wielu innych

 

Dodatkowo proponujemy realizację zadań dotyczących ochrony przeciwpożarowej, w szczególności:

 • wyposażenie budynku w sprzęt przeciwpożarowy
 • konserwacja i legalizacja sprzętu gaśniczego w firmie
 • opracowanie planów ewakuacyjnych
 • przygotowania budynku / budowli do ewakuacji lub akcji ratowniczej
 • nadzór nad przestrzeganiem formalnych wymagań przeciwpożarowych
 • zapoznania pracowników z przepisami przeciwpożarowymi