Czy Ty umiałbyś udzielić pierwszej pomocy?
Naucz się w 6 godzin ratować ludzkie życie.

Oferta dla ratowników medycznych

Zapraszamy do współpracy ratowników medycznych. Pragniemy wyjść na przeciw obowiązkowi doskonalenia zawodowego określoną przez ustawę o Państwowym Ratownictwie Medycznym. Oferujemy organizację i realizację:

  • Kurs Doskonalący dla Ratowników Medycznych
  • Warsztaty szkoleniowe
  • Seminaria z udziałem specjalistów
  • Konferencje naukowe

NIEBAWEM SZCZEGÓŁOWA OFERTA