Czy Ty umiałbyś udzielić pierwszej pomocy?
Naucz się w 6 godzin ratować ludzkie życie.

PIERWSZA POMOC

Proponujemy Państwu kompleksową organizację szkoleń z zakresu pierwszej pomocy. Szkolenia organizujemy w dowolnym wskazanym przez Państwa miejscu. Szkolenia adresujemy do firm, korporacji, instytucji, szkół oraz osób indywidualnych. Program szkolenia opiera się o aktualne standardy opracowane przez uznane organizacje międzynarodowe. Każdy kurs to duża ilość przekazanej wiedzy w formie zajęć teoretycznych i praktycznych. Dysponujemy nowoczesnymi manekinami treningowymi.

RATOWNIK MEDYCZNY

Oferta skierowana do ratowników medycznych chcących podnieść swoje kwalifikacje zawodowe i zdobyć obligatoryjne punkty edukacyjne. Proponujemy organizacje w dowolnym miejscu kraju warsztatów, seminariów oraz kursu doskonalącego dla ratowników medycznych. Opracowane przez nas programy są zatwierdzone przez Wojewódzkiego konsultanta w dziedzinie medycyny ratunkowej. Doświadczona kadra instruktorów sprosta Państwa najwyższym oczekiwaniom.

KWALIFIKOWANA PIERWSZA POMOC

Zapraszamy do współpracy podmioty wspierające System Państwowego Ratownictwa Medycznego (PSP, OSP, SW, SG, Policję, inne organizacje) Organizujemy cyklicznie kursy kwalifikowanej pierwszej pomocy zakończone egzaminem. Ukończenie kursu uprawnia do posługiwania się tytułem ratownika. Ponadto proponujemy recertyfikacje uprawnień.

PIELĘGNIARKI

Posiadamy doświadczenie w kształceniu pielęgniarek i położnych. Realizujemy kursy specjalistyczne oraz kursy kwalifikacyjne. Pracujemy na programach rekomendowanych przez Centrum Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek i Położnych, zatwierdzonych przez Okręgowe Izby Pielęgniarek i Położnych. Dotychczas zrealizowaliśmy liczne formy kształcenia dla ponad 200 pielęgniarek finansowane z funduszy Unii Europejskiej.